digitaliseren
Beeldbewerking John Nijst
Vraag: Waarom wilen/moeten wij oude, analoge bestanden (film, audio, video) digitaliseren? Antwoord: Heel eenvoudig, analoge bestanden hebben niet het eeuwige leven! De levensduur van film en geluid is mede afhankelijk van het materiaal waarop de film en het geluid oorspronkelijk zijn vastgelegd. Daarnaast spelen de bewaaromstandigheden nog een belangrijke rol. 8-mm smalfilm: De beelden zijn vastgelegd op een kunststof drager en werden in een laboratorium ontwikkeld. Na verloop van tijd kunnen de beelden verkleuren of aangetast worden door bijvoorbeeld schimmel. Video: Deze beelden zijn opgenomen op magnetische banden. Dat zijn alle banden op VHS, Betamax, Philips 2000 en alle zogenaamde camcorders. Omdat ze op een magnetische laag zijn opgenomen, bestaat het gevaar dat de magnetische lagen gaan “plakken” en/of de magnetische lagen elkaar negatief gaan beinvloeden. Audio: Ook geluid werd opgenomen op een magnetische laag. Dat zijn banden voor bandrecorders of cassetterecorders. Hiervoor gelden dezelfde problemen als hierboven beschreven bij “Video”. Grammofoonplaten: Het geluid werd “geperst” in een kunststof laag. De houdbaarheid hiervan wordt niet of nauwelijks aangetast door “de tijd”. Tenminste, als je de plaat nooit uit de hoes haalt! Door het gebruik wordt de plaat altijd min of meer beschadigd en vervuild. Je hoort dit dan als “tikken” in de plaat of als “bijgeluiden”. Door het digitaliseren worden de bestanden omgezet naar een digitaal bestand. Eenvoudig gezegd, het bestand bestaat daarna alleen nog maar uit “enen en nullen”. De levensduur van een dergelijk bestand wordt dan alleen nog maar bepaald door het medium waarop het bestand is opgeslagen. CD/DVD: Hierbij worden zelf gebrande CD’s en DVD’s bedoeld. Op de langere termijn kunnen deze media onleesbaar worden als gevolg van fysieke of chemische aantasting. Dit wordt “schijfrot” genoemd. USB-stick: De bestanden op dit medium hebben een lange levensduur, zolang je de stick niet beschadigt door vallen/stoten, of de bestanden overschrijft. Harde (externe) schijf: Hiervoor geldt hetzelfde als bij de USB-stick. SSD-schijf: Minder kwetsbaar voor vallen of stoten dan de harde schijf. In de cloud: Je bent afhankeljk van een bedrijf dat de opslag van je bestanden in beheer heeft. Over het algemeen een goede keuze, omdat de bestanden ook zonder je eigen PC beschikbaar zijn. Als ik bestanden digitaliseer, wordt in overleg gekozen voor het opslagmedium.